Behandeling

Eens de klachten geobjectiveerd zijn dankzij het neuropsychologisch onderzoek (dit kan ook door een andere neuropsycholoog of dienst gebeurd zijn), kunnen we aan de hand van  het bekomen sterkte-zwakte profiel de ervaren problemen vaak ook behandelen, teneinde verlichting te bekomen. Hiertoe gebruiken we diverse methodes, zoals functie-, compensatie- en strategietraining.

Zo kan de patiënt met een depressie naast de stemmingsproblemen bijvoorbeeld ook aandacht- of geheugenproblemen ervaren; of hebben mensen na een val ook problemen met vermoeidheid,… Dit zijn allen klachten waarvoor men behandeling kan aanvragen in het Centrum voor Neuropsychologie.

Schuiven naar boven
Kost een psycholoog nu nog maar 11 euro? Meer weten