Behandeling

Eens de klachten geobjectiveerd zijn dankzij het neuropsychologisch onderzoek (dit kan ook door een andere neuropsycholoog of dienst gebeurd zijn), kunnen we aan de hand van  het bekomen sterkte-zwakte profiel de ervaren problemen vaak ook behandelen, teneinde verlichting te bekomen. Hiertoe gebruiken we diverse methodes, zoals functie-, compensatie- en strategietraining.

Zo kan de patiënt met een depressie naast de stemmingsproblemen bijvoorbeeld ook aandacht- of geheugenproblemen ervaren; of hebben mensen na een val ook problemen met vermoeidheid,… Dit zijn allen klachten waarvoor men behandeling kan aanvragen in het Centrum voor Neuropsychologie.

Schuiven naar boven