Corona-virus

Beste,

Omwille van het Corona-virus worden tijdelijk noodzakelijke maatregelen getroffen. Voorlopig zullen we de zorgvoor onze patiënten blijven verderzetten, echter met maximale bescherming door enkele maatregelen strikt inacht te nemen.

Mogen wij aan iedereen vragen om in geval van ziekte (koorts) en/of tekenen van bovenste luchtweginfectie(hoesten, niezen, keelpijn, neusloop) uw afspraak(en) te annuleren gedurende minimaal 7 dagen en teverplaatsen naar een latere datum op een moment dat u volledig bent genezen. 
Daarnaast willen wij u ook vragen bijzondere aandacht te besteden aan een correcte hoest/nieshygiëne (in deelleboog), en in het bijzonder ook handhygiëne waarbij we willen vragen bij het binnenkomen eerst uw handente wassen.


Tenslotte willen we u ook vragen om u stipt aan te melden (dwz 2 minuten voor uw afspraak) zodat er zo min mogelijk mensen gezamenlijk in de wachtzaal aanwezig zijn. Tegelijk zullen we onze consulten iets inkorten,zodat we tussen de afspraken in de mogelijkheid hebben de consultatieruimte te verluchten en waar nodig teontsmetten.


Dit alles maakt dat we èn een goede zorg kunnen bieden, èn tegemoet kunnen komen aan de zorgen die levenrond dit virus.


Hartelijke dank voor jullie begrip en medewerking namens het ganse team van het Centrum voor Neuropsychologie.

Schuiven naar boven
Kost een psycholoog nu nog maar 11 euro? Meer weten