Diagnostiek

Een belangrijk deel van ons werk bestaat uit het in kaart brengen van cognitieve mogelijk- en moeilijkheden. Daarbij worden de verschillende cognitieve functies zoals het geheugen, aandacht, probleemoplossend vermogen,… onderzocht. Deze cognitieve problemen kan men onder meer ervaren na een whiplash, burn-out, hersenletsel (CVA, zuurstoftekort, tumor, …), psychische problemen (angst, depressie, …), vermoeden van een neurodegeneratieve aandoening (Parkinson, Alzheimer, …) en andere. Dit kan aan de hand van een korte screening of door middel van een neuropsychologisch onderzoek.

Daarnaast voeren we intelligentiebepalingen uit, bijvoorbeeld voor de opstart van een logopedische behandeling.

We werken ook met artsen samen in het kader van expertises voor de rechtbank.

Schuiven naar boven
Kost een psycholoog nu nog maar 11 euro? Meer weten