Jong dementie

Op 26 juni begeleidt Wouter Lambrecht een gespreksavond bij Paradox over jongdementie.

Meer info & flyer te downloaden via

https://www.dementie.be/event/ontmoetingsgroep-jongdementie/
Schuiven naar boven
Kost een psycholoog nu nog maar 11 euro? Meer weten