Kinderen & jongeren

Aanbod diagnostiek

Binnen het Centrum voor Neuropsychologie bieden we, in functie van de hulpvraag, verschillende soorten onderzoeken aan voor kinderen en jongeren. Ook de ouders en de schoolomgeving spelen in dit onderzoekstraject een belangrijke rol: 

 • Intelligentie onderzoek
 • Uitgebreid neuropsychologisch onderzoek:
  • Aandacht & executieve functies
  • Geheugen
  • Taal
  • Sociale cognitie
  • Sensomotorische vaardigheden
  • Visueel-ruimtelijke informatieverwerking
 • Belevingsonderzoek
 • Specifiek onderzoek naar AD(H)D. 

Via deze onderzoeken maken we een grondige analyse van de sterktes/zwaktes van het kind/de jongere. Daarnaast proberen we door middel van gesprekken en observaties meer zicht te krijgen op de beleving en het welbevinden, aangezien deze ook een grote impact kunnen hebben op het huidige functioneren. De resultaten van het onderzoek bieden belangrijke aanknopingspunten voor verdere behandeling en leiden tot bruikbare adviezen voor de thuis- en schoolomgeving.

Aanbod begeleiding

Een eerste stap in begeleiding is psycho-educatie (voor kind, jongere & context).

Daarna kan de begeleiding plaatsvinden in drie domeinen, op basis van de resultaten uit het onderzoek, observaties & gesprekken. 

 • Cognitie:
  • Schoolse vaardigheden
  • Ondersteunen cognitieve functies (aandacht, geheugen, …)
 • Emotie:
  • Zelfbeeld
  • Emotieregulatie
  • Angst
 • Gedrag:
  • Sociale vaardigheden
  • Regulatie en inhibitie
  • Vermoeidheid
  • Aanpassingsvermogen
  • Communicatie

Werking

Er wordt altijd gestart met een intakegesprek waarin we kennismaken en uitgebreid stilstaan bij de moeilijkheden, maar zeker ook de sterktes van het kind/de jongere. Afhankelijk van de hulpvraag volgt er daarna een aangepast onderzoeks- en/of begeleidingstraject.

Contact

Voor de doelgroep kinderen & jongeren kan u terecht in onze vestigingen in Gent, Antwerpen & Mortsel.

Op deze flyer vind je nog eens heel overzichtelijk alle informatie.

Schuiven naar boven
Kost een psycholoog nu nog maar 11 euro? Meer weten