Mededeling ivm Coronavirus

Beste,

We blijven inzetten op face-to-face of ‘live’ consulten. Indien je symptomen hebt, of als je jezelf comfortabeler voelt bij een online consult, dan kan dit in sommige gevallen ook. Contacteer hiertoe je hulpverlener.

Mogen wij u wijzen op enkele belangrijke maatregelen die we hanteren om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan:

  1. Gelieve in geval van ziekte of symptomen (koorts, hoesten, niezen, keelpijn of neusloop) uw afspraak te annuleren zodat we deze kunnen verplaatsen naar een latere datum waarop u volledig bent genezen.
  2. We vragen u om u stipt aan te melden op het tijdstip van uw afspraak zodat er zo min mogelijk mensen gezamenlijk in de wachtzaal aanwezig zijn. Tegelijk zullen we onze consulten iets inkorten zodat we tussen de afspraken in de mogelijkheid hebben de consultatieruimte te verluchten en te ontsmetten.
  3. Gelieve bij het binnenkomen eerst uw handen te wassen of te ontsmetten zodat we kunnen waken over goede handhygiëne.
  4. Een mondmasker is verplicht tijdens de sessies – vergeet dus niet uw mondmasker mee te brengen.
  5. We waken beiden over een afstand van 1.5m van elkaar.
  6. We vragen om aanrakingen met deurklinken of andere zaken in de ruimte zoveel mogelijk te vermijden. Uw therapeut zal de deur voor u openen en sluiten.

Dit alles maakt dat we én een goede zorg kunnen bieden, én tegemoet kunnen komen aan de zorgen die leven rond dit virus.

Hartelijke dank voor jullie begrip en medewerking.

Namens het ganse team van het Centrum voor Neuropsychologie

Schuiven naar boven
Kost een psycholoog nu nog maar 11 euro? Meer weten