Mededeling ivm Coronavirus

Beste,

We blijven inzetten op online sessies, maar starten ook stapsgewijs op om jullie face-to-face in onze praktijk terug te kunnen ontvangen. Zo kunnen we zo goed mogelijk tegemoet komen aan al jullie vragen. We zijn volop bezig met alle voorbereidingen zodat dit veilig kan verlopen.

Contacteer je therapeut voor informatie over een concrete heropstart datum. De rest van het team is ook bereikbaar voor uw vragen of bezorgdheden via het algemeen contact nummer.

Mogen wij u wijzen op enkele belangrijke maatregelen die we hanteren om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan:

  1. Gelieve in geval van ziekte of symptomen (koorts, hoesten, niezen, keelpijn of neusloop) uw afspraak te annuleren zodat we deze kunnen verplaatsen naar een latere datum waarop u volledig bent genezen.
  2. We vragen u om u stipt aan te melden op het tijdstip van uw afspraak zodat er zo min mogelijk mensen gezamenlijk in de wachtzaal aanwezig zijn. Tegelijk zullen we onze consulten iets inkorten
    zodat we tussen de afspraken in de mogelijkheid hebben de consultatieruimte te verluchten en te
    ontsmetten.
  3. Gelieve bij het binnenkomen eerst uw handen te wassen of te ontsmetten zodat we kunnen waken over goede handhygiëne.
  4. Een mondmasker is verplicht tijdens de sessies. We vragen u om, indien mogelijk, er zelf één mee te brengen.
  5. We waken beiden over een afstand van 1.5m van elkaar.
  6. We vragen om aanrakingen met deurklinken of andere zaken in de ruimte zoveel mogelijk te vermijden. Uw therapeut zal de deur voor u openen en sluiten.

Dit alles maakt dat we én een goede zorg kunnen bieden, én tegemoet kunnen komen aan de zorgen die leven rond dit virus.

Hartelijke dank voor jullie begrip en medewerking.

Namens het ganse team van het Centrum voor Neuropsychologie

Schuiven naar boven

Mededeling ivm Coronavirus

De praktijk blijft geopend, maar door de maatregelen tegen het Coronavirus verandert onze werking.