Nieuwe collega gevonden!

Een nieuwe collega versterkt vanaf eind januari ons team: Liesbet Swennen (meer info onder team)

Op dit ogenblik zoeken we, om de stijgende vraag naar diagnostische oppuntstelling en neuropsychologische behandeling te kunnen beantwoorden, een extra klinisch neuropsycholoog om ons team te versterken.

De Hersenletselpraktijk en het Centrum voor Neuropsychologie zijn beide gehuisvest in Gent (Palinghuizen 145). Vanuit de Hersenletselpraktijk beogen we door een interdisciplinaire samenwerking tussen zelfstandige hulpverleners (klinisch psycholoog, revalidatie-arts, klinisch neuropsycholoog, psychiater, kinesitherapeut, logopedist, ergotherapeut) te komen tot een holistische behandeling en begeleiding van mensen met een niet-aangeboren hersenletsel en hun omgeving.

Vanuit het Centrum voor Neuropsychologie werken we op vandaag met 2 klinisch psychologen en 2 klinisch neuropsychologen samen om patiënten met diverse problematieken op psychisch & neuropsychologisch vlak te onderzoeken en te behandelen.

Profiel

  • Je bent afgestudeerd als master in de klinische psychologie.
  • Je hebt de permanente vorming klinische neuropsychologie gevolgd (of vergelijkbaar) of volgt deze.
  • Je hebt een ruime ervaring in het werken met volwassenen met neuropsychologische problemen (door hersenletsel, ontwikkelingsstoonissen, psychiatrische problemen, …), en bij voorkeur ook al enige ervaring met kinderen / jongeren of bent bereid deze ervaring (ev. intern) op te doen.
  • Je hebt ervaring in het uitvoeren & interpreteren van neuropsychologisch testmateriaal en IQ-bepalingen.
  • Je bent zelfstandige (in hoofd- of bijberoep) of bereid dit te worden.
  • Je bent gedreven en hebt ook de ambitie om de praktijk mee verder uit te bouwen.

 Functie

  • Afname van diagnostisch testonderzoek, interpretatie van de gegevens en zowel mondelinge als schriftelijke verslaggeving.
  • In overleg met de patiënt, familie en de collega’s, waar nodig, een realistisch behandelplan opstellen. Hierbij werk je activiteiten- en participatiegericht.
  • De verdere uitbouw van de praktijk actief mee ondersteunen. Je start met een aantal uren, maar deze kunnen op korte termijn aangevuld worden. Hierbij is het belangrijk om mee actief het netwerk te verkennen en de nodige contacten te leggen.
  • Er wordt verwacht dat elke hulpverlener, naast de individuele behandelmomenten, ook tijd vrijmaakt voor het interdisciplinair overleg.

Voor meer informatie; neem dan een kijkje op onze websites:

www.hersenletselpraktijk.be en www.cvnp.be

Is je interesse gewekt? Stuur dan je motivatiebrief, vergezeld van je CV, door naar info@hersenletselpraktijk.be voor 15 december 2016.

Voor meer informatie of vragen kan je bij voorkeur terecht op hetzelfde e-mailadres of ev. telefonisch via 0499/380 460 (Wouter Lambrecht).

Schuiven naar boven
Kost een psycholoog nu nog maar 11 euro? Meer weten