Team

Camille De Schaepmeester

Camille De Schaepmeester is klinisch neuropsycholoog. Zij is verbonden aan de Hersenletselpraktijk waar zij in staat voor behandeling en begeleiding van personen met een neuropsychologische moeilijkheden, zowel op cognitief, emotioneel als gedragsmatig vlak, dit voornamelijk ten gevolge van een niet-aangeboren hersenletsel. Daarbij begeleidt Camille zowel personen met NAH als  partners of het netwerk van personen met NAH. Naast individuele begeleidingen staat zij af en toe ook in voor groepstherapieën aangeboden in de praktijk. Naast haar werk in de Hersenletselpraktijk is zij ook verboden aan het Centrum voor Neuropsychologie Brugge waar zij zich toespitst op neuropsychologisch onderzoek, intelligentiebepalingen, en cognitieve training (o.a. functietraining, strategietraining, compensatietraining, …) en begeleidingen van personen met een NAH en hun omgeving. Samen met Wouter Lambrecht ontwikkelde zij een therapeutische manual met handvaten voor hulpverleners die werken met personen met een niet-aangeboren hersenletsel ‘Kop op! Hoe omgaan met sociale en emotionele veranderingen na een hersenletsel?‘. Tenslotte volgde ze ook de specialisatie-opleiding Parkinson-zorg.

camille.de.schaepmeester@hersenletselpraktijk.be

Wouter Lambrecht

Wouter Lambrecht is als klinisch neuropsycholoog verbonden aan het Centrum voor Neuropsychologie & de Hersenletselpraktijk (Gent). Naast een coördinerende en superviserende functie, staat hij vooral in de praktijk. Binnen z’n klinisch werk, voert hij er neuropsychologische diagnostiek uit en biedt er neuropsychologische revalidatie aan (op vlak van cognitie, emotie & gedrag). Hij maakt ook gebruik van diverse neuropsychotherapeutische principes hierbij. Wouter wordt ook regelmatig gevraagd om expertises uit te voeren.

Naast het klinisch werk geeft Wouter heel regelmatig lezingen en vormingen over de gevolgen van NAH en neuropsychologie in het algemeen. Dit als gastdocent binnen opleidingen aan diverse hogescholen en universiteiten, maar ook als ‘freelancer’ bij bv. huisartsen. Hij begeleidt ook lotgenotencontacten en info avonden voor personen met NAH en de context.

Hij werkt ook samen met anderen om nieuwe behandelingen uit te werken, om nieuwe tests te ontwikkelen, … Wouter is ook (mede-)auteur van een aantal artikels en  schreef hij samen met Noortje Hermans ook het boek ‘Breinzicht: Toegepaste neuropsychologie bij niet-aangeboren hersenletsel’ en met Camille De Schaepmeester de therapeutische manual ‘Kop Op! Hoe omgaan met sociale en emotionele veranderingen na een hersenletsel?’. Wouter schoolt zich heel regelmatig bij, door het volgen van specialistische opleidingen en congressen. Zo volgde hij bv al de specialisatie-opleiding Parkinson-zorg, een meerdaagse opleiding ACT en een jaaropleiding narratieve therapie.

Mattias De Coninck

Mattias De Coninck is klinisch neuropsycholoog en is werkzaam binnen de Antwerpse afdeling van het Centrum voor Neuropsychologie. Naast neuropsychologisch onderzoek kunnen personen met een Niet Aangeboren Hersenletsel bij hem terecht voor cognitieve en emotionele revalidatie. Omdat de persoon met een Niet Aangeboren Hersenletsel vaak niet alleen in het leven staat, kunnen ook naasten bij Mattias terecht voor psychologische begeleiding en informatie. Mattias gebruikt de principes van Acceptance en Commitment Therapie tijdens de emotionele revalidatie en psychologische begeleiding. Hij heeft ook een bijzondere interesse in nieuwe technieken die de cognitieve revalidatie kunnen verbeteren (VR-reality, tDCS, …).

mattias.de.coninck@cvnp.be

Eline Note

Eline Note is klinisch neuropsycholoog en gedragstherapeut i.o. aan de KULeuven. 

Zij is werkzaam op de NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)-afdeling van het revalidatiecentrum UZ Pellenberg.  Hier staat zij in voor zowel neuropsychologische diagnostiek en cognitieve revalidatie alsook psychologische begeleiding. Binnen het centrum voor neuropsychologie voert zij voornamelijk neuropsychologisch onderzoek uit en begeleidt zij personen met een NAH wat betreft de neuropsychologische (cognitieve, emotionele en gedragsmatige) gevolgen van het hersenletsel.

eline.note@cvnp.be

Chloë Juchtmans

Chloë studeerde in 2016 af van de Katholieke Universiteit Leuven als Klinisch Psycholoog gespecialiseerd in adolescenten en volwassenen (MSc Klinische Psychologie). Doorheen haar opleiding ontwikkelde ze een specifieke interesse voor de werking van het menselijk brein. Reeds sinds haar masterstage specialiseert zij zich in de neuropsychologie en later behaalde zij het diploma Klinische Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit van Brussel. Chloë is gespecialiseerd in verschillende doelgroepen, van adolescenten met niet-aangeboren hersenletsel tot ouderen met neurodegeneratieve aandoeningen. Hierbij voert ze neuropsychologisch onderzoek uit, waaronder ook klinische gedragsproeven, en specialiseerde ze zich in de begeleiding van deze patiënten aan de hand van Acceptance and Commitment Therapy. Bovendien heeft zij een specifieke interesse voor de systeemtherapeutische benadering van het verwerkings- en aanpassingsproces bij neurologische aandoeningen en zal ze zich de komende jaren verder specialiseren tot psychotherapeut.

chloe.juchtmans@cvnp.be

Charlotte Christiaens

Charlotte Christiaens is klinisch psychologe en neuropsychologe. Ze heeft haar ervaring opgedaan door middel van stages binnen het UZ Gent en het universitair ziekenhuis van Maastricht. Nadien heeft Charlotte 3 jaar gewerkt in een revalidatieziekenhuis voor ze de sprong gewaagd heeft om volledig zelfstandig aan de slag te gaan. 

Charlotte heeft grote affiniteit met neurodegeneratieve aandoeningen, en heeft zich onder meer verder gespecialiseerd binnen de diagnostiek en begeleiding van personen met dementie. Qua psychologische behandeling werkt Charlotte voornamelijk met Acceptance and Commitment Therapy. Binnen de Hersenletselpraktijk te Gent en het Centrum voor Neuropsychologie te Brugge en Kortrijk staat Charlotte in voor de  diagnostiek en behandeling van diverse neuro(psycho)logische problematieken.

charlotte.christiaens@cvnp.be

Annelies Taelman

Annelies Taelman is klinisch neuropsycholoog en deed de voorbije jaren ervaring op in verschillende ziekenhuizen, bij volwassenen met een niet-aangeboren hersenaandoening (NAH). Annelies doet in provincie Antwerpen zowel neuropsychologische diagnostiek als de verdere begeleiding van personen met NAH die cognitieve, gedragsmatige of emotionele moeilijkheden ervaren. Samen met de betrokken persoon kan er na het onderzoek gekeken worden naar de verdere hulpvraag. Dit kan zowel cognitieve training als een verder psychologisch traject betekenen. Ook familie en partners kunnen mee begeleid worden.

Naast haar tewerkstelling bij CVNP, werkt Annelies momenteel ook als wetenschappelijk medewerker bij OLO vzw in samenwerking met Universiteit van Antwerpen, waar ze onderzoek doet naar diagnostisch onderzoek bij volwassenen met ontwikkelingsstoornissen en NAH.

annelies.taelman@cvnp.be

Gioia Linzas

Gioia studeerde klinische psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Tijdens haar opleiding was ze sterk geïnteresseerd in neuropsychologie, waardoor ze stage liep op de afdeling neurologie van het UZ Gent (bij prof. Miatton). De focus tijdens deze eerste stage lag vooral op het diagnostische aspect. Haar tweede stage liep ze binnen de Hersenletselpraktijk en het Centrum voor Neuropsychologie (bij W. Lambrecht). Hierbij lag de focus naast het diagnostisch ook op het therapeutische. Ze stond mee in voor het geven van groepssessies over cognitieve training, psycho-educatie, en ook individuele behandeling ikv neuropsychologische revalidatie.

gioia.linzas@cvnp.be

Sofie Meerts

Sofie Meerts studeerde Toegepaste Psychologie aan Thomas More hogeschool en Klinische Psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Doorheen deze opleidingen groeide haar interesse voor neuropsychologie. Daarom koos ze als afstudeerrichting ‘Biologische Psychologie’. Haar eindstage liep ze bij de Hersenletstelpraktijk en het Centrum voor Neuropsychologie, waar ze zowel diagnostische als therapeutische taken op zich nam. Deze stage heeft haar ertoe aangezet om als psychologe aan de slag te gaan binnen het domein van de neuropsychologie. Vanaf oktober ’21 zal ze bovendien de Permanente Vorming in de Klinische Neuropsychologie aan de KU Leuven volgen om haar kennis en specialisatie meer uit te bouwen.

Dorien Blommaert

Dorien Blommaert studeerde Klinische psychologie optie kinderen en adolescenten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Zowel tijdens haar opleiding als tijdens het werken aan haar masterproef over een screening voor kinderen met hersenletsel, werd haar interesse in neuropsychologie enorm gewekt. Ze besloot zich hier nog meer in te verdiepen door de master klinische neuropsychologie aan de universiteit van Leiden (Nederland) te volgen. Hieruit bleek nog meer dat het (ontwikkelende) brein haar enorm interesseert en ze graag kinderen met neuropsychologische klachten wil onderzoeken en begeleiden. Ze liep stage bij een psychologenpraktijk, waar ze met verschillende doelgroepen mocht werken en zowel diagnostisch als therapeutisch ervaring opdeed.

Dorien Janssens

Dorien Janssens studeert Biologische Psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel. In 2019 behaalde ze al een bachelordiploma Toegepaste Psychologie aan de Thomas More hogeschool. Tijdens deze studies is haar interesse in de neuropsychologie aangewakkerd door verschillende opleidingsonderdelen zoals klinische neuropsychologie en gerontopsychologie. Deze interesse zorgde ervoor dat ze is gaan verder studeren. In deze bacheloropleiding liep ze stage in een psychiatrische instelling.

Dorien zal stage lopen bij ons tot maart. Ze wil zich graag verdiepen in neuropsychologische casussen in de praktijk, met het oog op het diagnostische en het psychotherapeutische aspect. Ook ziet ze ernaar uit om de doelgroep te leren kennen. Tegenwoordig werkt ze aan haar thesis die aansluit bij deze stage, namelijk de toepassing van tDCS bij het impliciet motorisch sequentieleren bij patiënten met de ziekte van Parkinson.

Phaedra Gryp

Phaedra Gryp studeert Klinische psychologie aan de Universiteit Gent en loopt tot februari stage bij de Hersenletselpraktijk en het Centrum voor Neuropsychologie. In 2016 behaalde zij een professionele bachelor toegepaste psychologie aan de Hoge school West-Vlaanderen. Zowel tijdens haar opleiding als tijdens het werken aan haar bachelorproef rond NAH bij kinderen in de schoolcontext, werd haar interesse in neuropsychologie aangewakkerd. Het volgen van vakken zoals neuropsychologie/ neurologische stoornissen zorgde ervoor dat haar interesse alleen maar bleef groeien. Phaedra is zeer gemotiveerd om tijdens deze stage zo veel mogelijk kennis en ervaring op te doen binnen de neuropsychotherapie, neuropsychodiagnostiek en het werken binnen een praktijk.

Schuiven naar boven
Kost een psycholoog nu nog maar 11 euro? Meer weten