Team

Camille De Schaepmeester

Camille De Schaepmeester is klinisch psychologe, met een zeer grote belangstelling voor de neuropsychologie. Momenteel volgt zij de interuniversitaire permanente vorming Klinische Neuropsychologie en volgt regelmatig bijscholingen rond verschillende mogelijke gevolgen van een niet-aangeboren hersenletsel. Verder werkt zij momenteel samen met Wouter aan een groepsinterventie over emotionele problemen na een niet-aangeboren hersenletsel. In het Centrum voor Neuropsychologie spitst zij zich voornamelijk toe op neuropsychologisch onderzoek, intelligentiebepalingen en cognitieve training.

camille.de.schaepmeester@hersenletselpraktijk.be

Wouter Lambrecht

Wouter Lambrecht is als klinisch neuropsycholoog verbonden aan afdeling Dageraad van het Psychiatrisch Centrum Caritas, waar hij neuropsychologisch onderzoek uitvoert en cognitieve en socio-emotieve training ontwikkelt voor de opgenomen patiënten aldaar. Daarnaast is hij ook werkzaam in de Hersenletselpraktijk, waar hij mensen met verschillende neuropsychologische (cognitieve, emotionele & gedragsmatige) problemen, over het algemeen ten gevolge van een niet-aangeboren hersenletsel, begeleidt en behandelt. Binnen het Centrum voor Neuropsychologie voert hij frequent neuropsychologisch onderzoek uit en behandelt de mensen wanneer er problemen worden vastgesteld (dmv cognitieve training, gesprekstherapie, …).

Naast het klinisch werk geeft Wouter heel regelmatig lezingen en vormingen over de gevolgen van NAH en neuropsychologie in het algemeen. Hij werkt ook samen met anderen om nieuwe behandelingen uit te werken, om nieuwe tests te ontwikkelen, …

Hij begeleidt ook lotgenotencontacten en info-avonden voor personen met NAH en de context. Tenslotte schreef Wouter samen met Noortje Hermans ook het boek ‘Breinzicht: Toegepaste neuropsychologie bij niet-aangeboren hersenletsel’.

Liesbet Swennen

Liesbet Swennen is klinisch psychologe met een zeer grote belangstelling voor neuropsychologie. Ze studeerde volwassenen psychologie aan de KULeuven en verdiept zich momenteel in de klinische neuropsychologie via de interuniversitaire permanente vorming Klinisch Neuropsycholoog. Ze heeft reeds ervaring met begeleiding & diagnostiek bij personen met (vermoeden van) neurologische problemen en met NAH in het bijzonder door haar werk in verschillende revalidatiecentra en algemene ziekenhuizen verspreid over Vlaanderen.Binnen het Centrum voor Neuropsychologie voert Liesbet voornamelijk neuropsychologisch onderzoek uit.

liesbet.swennen@hersenletselpraktijk.be

Siham Boukhlal

Siham Boukhlal studeerde klinische psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Tijdens haar vooropleiding (Toegepaste Psychologie, te Lessius Antwerpen) heeft ze een grote interesse ontwikkeld rond menselijke cognitie en neuropsychologie. Hierdoor koos Siham aan de VUB voor de afstudeerrichting Cognitieve en Biologische Psychologie, waar de focus ligt op cognities en de relatie tussen hersenen en gedrag. Momenteel volgt zij de interuniversitaire permanente vorming Klinische Neuropsychologie en de psychotherapie-opleiding Experiëntiële en Cognitieve Gedragstherapie Jeugd en context. Daarnaast volgt ze regelmatig bijscholingen rond neuropsychologisch onderzoek en cognitieve trainingen. Binnen het Centrum voor Neuropsychologie staat zij in voor het neuropsychologisch onderzoek en begeleiding bij kinderen en jongeren. Men kan bij haar terecht in het Nederlands, Frans, Engels en Arabisch.

Mattias De Coninck

Mattias De Coninck is klinisch neuropsycholoog en verbonden aan AZ Klina waar hij voornamelijk neuropsychologisch onderzoek uitvoert bij voornamelijk 2 doelgroepen: personen met een hersenletsel en bij het vermoeden van een beginnende dementie. Daarnaast is hij werkzaam in de Hersenletselpraktijk in Gent en in het Centrum voor Neuropsychologie binnen de provincie Antwerpen. Momenteel volgt hij de basisopleiding Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Naast neuropsychologisch onderzoek wil hij binnen de Antwerpse afdeling van het Centrum voor Neuropsychologie psychologische begeleiding en cognitieve training aanbieden voor personen met een NAH die buiten het traditionele revalidatietraject vallen of reeds een revalidatietraject achter de rug hebben en nog steeds moeilijkheden (cognitief, gedragsmatig, emotioneel) ondervinden als gevolg van het hersenletsel.

mattias.de.coninck@cvnp.be

Eline Note

Eline Note is klinisch neuropsycholoog en gedragstherapeut i.o. aan de KULeuven. 

Zij is werkzaam op de NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)-afdeling van het revalidatiecentrum UZ Pellenberg.  Hier staat zij in voor zowel neuropsychologische diagnostiek en cognitieve revalidatie alsook psychologische begeleiding. Binnen het centrum voor neuropsychologie voert zij voornamelijk neuropsychologisch onderzoek uit en begeleidt zij personen met een NAH wat betreft de neuropsychologische (cognitieve, emotionele en gedragsmatige) gevolgen van het hersenletsel.

eline.note@cvnp.be

Chloë Juchtmans

Chloë studeerde in 2016 af van de Katholieke Universiteit Leuven als Klinisch Psycholoog gespecialiseerd in adolescenten en volwassenen (MSc Klinische Psychologie). Doorheen haar opleiding ontwikkelde ze een specifieke interesse voor de werking van het menselijk brein. Reeds sinds haar masterstage specialiseert zij zich in de neuropsychologie en later behaalde zij het diploma Klinische Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit van Brussel. Chloë is gespecialiseerd in verschillende doelgroepen, van adolescenten met niet-aangeboren hersenletsel tot ouderen met neurodegeneratieve aandoeningen. Hierbij voert ze neuropsychologisch onderzoek uit, waaronder ook klinische gedragsproeven, en specialiseerde ze zich in de begeleiding van deze patiënten aan de hand van Acceptance and Commitment Therapy. Bovendien heeft zij een specifieke interesse voor de systeemtherapeutische benadering van het verwerkings- en aanpassingsproces bij neurologische aandoeningen en zal ze zich de komende jaren verder specialiseren tot psychotherapeut.

chloe.juchtmans@cvnp.be

Charlotte Christiaens

Charlotte Christiaens is klinisch psychologe en neuropsychologe. Ze liep stage op de afdeling neurologie van het UZ Gent, alsook deed zij een gecombineerde onderzoeks- en klinische stage in het universitair ziekenhuis van Maastricht. Zij is verbonden aan het revalidatieziekenhuis Koningin Elisabeth Instituut (KEI) waar zij instaat voor neuropsychologische diagnostiek en behandeling, alsook psychologische begeleiding van patiënten en hun naasten. Dit doet zij deeltijds op de beschermde afdeling psychogeriatrie, en deeltijds voor residentiële en ambulante patiënten met of zonder onderliggende neurologische problematiek. Bijkomend is zij referentiepersoon dementie binnen KEI, in het kader waarvan zij onder meer vorming geeft over dementie. Charlotte heeft grote affiniteit met neurodegeneratieve aandoeningen, en heeft zich onder meer verder gespecialiseerd binnen de diagnostiek en begeleiding van personen met dementie. Binnen het Centrum voor Neuropsychologie zal Charlotte in Brugge instaan voor de neuropsychologische diagnostiek en behandeling van diverse patiëntenpopulaties.

charlotte.christiaens@cvnp.be

Sien Packet

Sien Packet is afgestudeerd als klinisch psychologe aan de KULeuven. Al van tijdens haar studies ontwikkelde zij een specifieke interesse in de neuropsychologie, waardoor ze ook tijdens haar masterstage zich meer is gaan verdiepen binnen dit domein. Momenteel werkt zij in verschillende praktijken als kinder(neuro)psychologe, waarbij ze gespecialiseerd is in neuropsychologisch onderzoek en begeleiding bij kinderen & jongeren. Daarnaast is zij recent begonnen aan de ‘Permanente Vorming: Psychodiagnostiek bij kinderen & adolescenten’. Ook in ons centrum zal zij neuropsychologische onderzoeken en de begeleiding van kinderen, jongeren & hun context op zich nemen.

sien.packet@hersenletselpraktijk.be

Annelies Taelman

Annelies Taelman is klinisch neuropsycholoog en deed intussen ervaring op in verschillende ziekenhuizen, steeds als psycholoog voor volwassen personen met een niet-aangeboren hersenaandoening (NAH). Ze specialiseerde zich in de neuropsychologische diagnostiek van cognitieve en gedragsmatige veranderingen, maar ook in de cognitieve revalidatie en psychologische begeleiding van personen met NAH. Specifiek gaat haar interesse uit naar een systeemtheoretische benadering van emotionele- en verwerkingsproblemen, waarvoor ze zich in de toekomst graag nog verder wil bijscholen als psychotherapeut. Annelies zal binnen het Centrum voor Neuropsychologie in provincie Antwerpen zowel neuropsychologische onderzoeken uitvoeren als personen met NAH verder begeleiden in eventuele cognitieve-, gedragsmatige- of emotionele moeilijkheden. Samen met de betrokken persoon kan er na het onderzoek gekeken worden naar de verdere hulpvraag. Dit kan zowel cognitieve training als een verder psychologisch traject betekenen.

annelies.taelman@cvnp.be

Schuiven naar boven