Vacature klinisch psycholoog voor volwassenen met neurologische problemen – Leuven

Op dit ogenblik zoeken we een nieuwe collega in Leuven omwille van de grote vraag
naar psychologische begeleiding en psychotherapie bij volwassenen met een
hersenletsel of neurologisch lijden.
Het Centrum voor Neuropsychologie tracht op verschillende locaties in Vlaanderen
hulp aan mensen met neuro(psycho)logische problemen toegankelijk te maken. We
zijn een dynamisch, enthousiast en gespecialiseerd team van klinisch psychologen en
klinisch neuropsychologen. We zitten regelmatig samen voor inter- & supervisie, we
hebben inhoudelijk overleg en zoeken hoe we samen therapie kunnen optimaliseren.
Het Centrum voor Neuropsychologie beschikt zowel over een uitgebreide
neuropsychologische testotheek als over therapiemateriaal.

We zoeken een extra collega die mee kan instaan voor neuropsychotherapeutische
behandeling bij volwassenen. Cliënten met hulpvragen rond bijvoorbeeld rouw,
omgaan met chronische ziekte, depressie, angst of persoonlijkheidsveranderingen na
het hersenletsel kunnen bij de nieuwe collega terecht. Ook vragen op vlak van
cognitieve revalidatie kun je zo mogelijk opnemen met de persoon.

Wie ben jij?

 • Je bent afgestudeerd als master in de klinische psychologie en beschikt over
  een visum.
 • Je hebt een psychotherapie-opleiding gevolgd (of bent bereid deze te volgen).
 • Je hebt ervaring in het werken met volwassenen met neuropsychologische
  problemen of bereid je via supervisie en zelfstudie in deze doelgroep te
  verdiepen.
 • Je bent zelfstandige (in hoofd- of bijberoep) of bereid dit te worden.
 • Je bent gedreven en hebt ook de ambitie om de praktijk mee verder uit te
  bouwen.

Functie

 • Je verkent de hulpvraag samen met de cliënt en start nadien een empirisch
  ondersteunde behandeling / begeleidingstraject op.
 • Je stelt in overleg met de cliënt, familie en je collega’s, waar nodig, een
  realistisch behandelplan op. Hierbij werk je activiteiten- en participatiegericht.
 • Je wordt betrokken in de verdere uitbouw van de praktijk ondersteund door
  ervaren collega’s
 • Je wordt verwacht ook tijd vrij te maken voor overlegmomenten met je
  collega’s zodat we van elkaar kunnen blijven leren.

Aanbod

 • Je werkt als zelfstandige en komt in een dynamisch team terecht waar veel
  expertise in huis is.
 • Als nieuwe collega kun je makkelijk ongeveer een 8-tal uren direct
  patientencontact inplannen in je agenda te Leuven.
 • Je wordt betrokken in overlegmomenten en ondersteund door ervaren
  collega’s binnen de werking van Centrum voor Neuropsychologie.

Voor meer informatie; neem dan een kijkje op onze website:
www.cvnp.be
Is je interesse gewekt? Stuur dan je motivatiebrief, vergezeld van je CV, zo snel
mogelijk (gezien mensen op onze wachtlijst staan) door naar info@cvnp.be.

Voor meer informatie of vragen kan je bij voorkeur terecht op hetzelfde e-mailadres
of ev. telefonisch via 0488 69 43 24 (algemeen nummer Hersenletselpraktijk, Gent).

Schuiven naar boven
Kost een psycholoog nu nog maar 11 euro? Meer weten