Werking

Soms wordt de patiënt verwezen door een arts (huisarts, neuroloog, psychiater) met een specifieke vraag, waarmee de klinisch neuropsycholoog aan de slag gaat om die te beantwoorden. Soms heeft de patiënt of diens omgeving bepaalde vragen, waar hij of zij al een tijdje mee zit. Er wordt meestal eerst een intakegesprek ingepland, om te bekijken welke vragen u concreet heeft, en in welke mate wij die voor u kunnen beantwoorden.

Eens duidelijk is welke de vragen zijn, wordt van start gegaan met het onderzoek. In het Centrum voor Neuropsychologie beschikken we over een groot aantal recente neuropsychologische tests, vragenlijsten en intelligentietests. De neuropsycholoog bepaalt op basis van de vraag van de verwijzer en de anamnese welke tests en vragenlijsten gebruikt dienen te worden.

Nadat het onderzoek is afgelopen, worden alle scores geanalyseerd en wordt een verslag opgemaakt waarin uw sterktes en zwaktes staan beschreven. Dit wordt – mits uw akkoord – doorgestuurd naar de verwijzende arts en of uw huisarts. U wordt ook uitgenodigd om de resultaten samen na te bespreken.

Op basis van deze onderzoeksresultaten wordt een therapieplan opgesteld, waarbij de bespreking ervan een belangrijke stap is. Hierbij wordt in samenspraak met u bepaald of eventuele behandeling is aangewezen. Behandeling kan onder meer bestaan uit adviezen om de omgeving aan te passen, adviezen betreffende hulpmiddelen, een specifieke training om de vastgestelde problemen te verkleinen (bv. functietraining, strategietraining, …).

Tenslotte is de klinisch neuropsycholoog ook de hulpverlener bij uitstek om de patiënt en de context te begeleiden in een eventueel aanpassings- of verwerkingsproces, angst- en stemmingsproblemen, impulscontroleproblemen, … Vaak gaat dit gecombineerd met andere behandelingen, zoals een aandachtstraining, begeleiding om de ervaren vermoeidheid aan te pakken, sociale vaardigheidstraining, … dit alles om de reïntegratie in en participatie aan het alledaags leven zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Schuiven naar boven
Kost een psycholoog nu nog maar 11 euro? Meer weten